Oturum Aç

 Program Tanıtımı

MİSYONUMUZ

Nitelikli, yetkin, çağdaş, mesleki bilgisinin gerektirdiği kurallara bağlı kalarak ülkemizin ara eleman ihtiyacını karşılayacak etik ve ahlaki değerlere sahip öğrenciler yetiştirmektir.

VİZYONUMUZ

İlk ve Acil Yardım alanında uluslararası düzeyde bilgi seviyesine ulaşmış, kamu ve özel sektörde tercih edilen saygın elemanlar yetiştirmektir.

PROGRAMIN AMACI

Hastane öncesi acil hizmetlerinin profesyonelce verilip ardından hasta ve yaralıların esas tedavisi  yapılıncaya  kadar  geçen  süre içerisinde   yaşam   kurtarıcı   ve   sakat   kalmayı   önleyici   tıbbi   müdahale   olanakları   sağlayabilecek   yardımcı   sağlık   personeli yetiştirmektedir. İlk ve acil yardım programı ile hastane öncesi acil müdahale hizmetlerini profesyonelce verip, ardından hasta ve yaralıların esas tedavisi yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde gerekli merkezlere uygun koşullar ile taşınmasını ve yaşam kurtarıcı ve sakat kalmayı

önleyici tıbbi müdahale olanakları sağlayabilecek yardımcı sağlık personeli yetiştirilmektedir. Bu programın  amacı bedence  sağlıklı  ve  güçlü,  çabuk  ve  doğru  karar  verebilen,  ellerini  ve  parmaklarını  ustalıkla  kullanabilen,  dikkatli,  soğukkanlı  ve sorumluluk duygusu güçlü, başkaları ile iyi iletişim kurabilen, hastanın durumunu ve çevresini inceleyerek, yakınlarından bilgi alarak sorununu   belirleyen,   durumuna   göre   hastaya   ilk   yardım   tekniklerini   uygulayan,   hastanın   güvenli   bir   biçimde   ambulansa yerleştirilmesi için gerektiğinde polis veya itfaiyenin yardımını sağlayan, yolda hastaya acil bakım hizmeti veren, hastayı bir sağlık kuruluşuna  teslim  eden,  oradaki  ilgililere  hastanın  durumu  hakkında  bilgi  veren,  hastanelerin  acil  servis  bölümünde  ilk  yardım görevi yapan, gerektiğinde ambulans sürücülüğü de yapan nitelikli tekniker yetiştirmektir.