Oturum Aç
  • Çift Anadal Programı Başvuru Koşulları

"Radyoterapi ve Tıbbi Görüntüleme Teknikleri programları arasında yapılacaktır."

1-Öğrencinin Çift Anadal programına başvuru yapabilmesi için anadal programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması, başvurusu sırasındaki genel not ortalamasının en az 3.00/4.00 olması ve anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibarı ile en üst %20 içerisinde bulunması gerekmektedir.

2-Anadal diploma programında genel not ortalaması 3.00 olan ancak ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20'nin içinde yer almayan öğrenciler Çift Anadal yapılacak programın ilgili yıldaki geçerli olan puan türünde taban puanına eşit veya daha yüksek puana sahip olmaları halinde Çift Anadal programına başvurabilirler

3-Başvurusu kabul edilen öğrenciler, kayıtlı olduğu bölümün öğretim ücretinden ayrı olarak, çift anadal programında alacakları dersler için o yıl için belirlenen AKTS başına hesaplanan ücreti ayrıca öderler.

4-Çift Anadal öğrenimi süresince, öğrencinin akademik yılın sonundaki anadal ve Çift Anadal programı ağırlıklı genel not ortalamaları bir defaya mahsus 2.50'nin altına düşebilir. Ağırlıklı genel not ortalaması ikinci kez 2.50'nin altına düşen öğrencinin çift anadal programı ile ilişiği kesilir.

5-Öğrencinin Çift Anadal programından mezun olabilmesi için müfredatındaki tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması ve ikinci Anadal programından aldığı derslerin genel not ortalamasının en az 3.00 olması gerekir.

 

Başvuru tarihleri aşağıdaki gibidir;

Başvurular28.01.201901.02.2019
Değerlendirme04.02.201905.02.2019
Kazananların İlanı06.02.2019
Kesin Kayıt07.02.201908.02.2019
Yedek Kayıt12.02.2019

 

Detaylı bilgi için tıklayınız.