Oturum Aç

 Program Tanıtımı

MİSYONUMUZ

Nitelikli, yetkin, çağdaş, mesleki bilgisinin gerektirdiği kurallara bağlı kalarak ülkemizin ara eleman ihtiyacını karşılayacak etik ve ahlaki değerlere sahip öğrenciler yetiştirmektir.

VİZYONUMUZ

Tıbbi Laboratuvar alanında uluslararası düzeyde bilgi seviyesine ulaşmış, kamu ve özel sektörde tercih edilen saygın elemanlar yetiştirmektir. Programın Amacı; Tıbbi Laboratuvar cihazlarını kullanarak tüm tetkikleri yapabilecek bilgi ve beceriye sahip analitik düşüncesi gelişmiş, nitelikli ve teknik ara elemanlar yetiştirmektir.

PROGRAMIN AMACI

Tıbbi laboratuvar teknikleri programının amacı, hastalıkların tanı, takip ve tedavisinde, hekimlerin hastanın durumuyla ilgili gerekli gördüğü rutin tetkik ve analizleri, sağlık kurumları bünyesinde laboratuvar cihaz ve aletlerini kullanarak yapan ve bulguları istenen standartlarda raporlayan yeterli bilgi ve teknik donanıma sahip teknikerler yetiştirmektir. Bu programdan mezun olan öğrenciler Tıbbi Laboratuvar kapsamında yer alan biyokimya, mikrobiyoloji, hematoloji, patoloji, kan bankası, acil laboratuvar, çocuk metabolizma ve ilgili diğer rutin ve araştırma laboratuvarlarında biyolojik materyallerle teşhise yönelik tahlilleri yapma ve rapor etme işlerini yürütürler. Mezunlarımız devlet hastaneleri, üniversite hastaneleri gibi kamu kuruluşları ile özel sektöre ait Tıbbi Laboratuvar ünitelerinde iş bulabilirler.