Oturum Aç

 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

MİSYONUMUZ

Nitelikli, yetkin, çağdaş, mesleki bilgisinin gerektirdiği kurallara bağlı kalarak ülkemizin sağlık elemanı ihtiyacını karşılayacak etik ve ahlaki değerlere sahip öğrenciler yetiştirmektir.

VİZYONUMUZ

 Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik programının amacı, tıp ve sağlık teknolojisinin çeşitli dallarında bilimsel araştırmalardan elde edilen bulguların derlenmesi, düzenlenmesi ve araştırmacıların hizmetine sunulması konularında ihtiyaç duyulan sağlık elemanını yetiştirmektir.

PROGRAMIN AMACI

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı'nın temel amacı; sağlık hizmetleri alanında kaliteyi arttırmak amacıyla; sağlık alanındaki her türlü dokümanın (bireysel sağlık kayıtları, sağlık kurumları ile ilgili verileri içeren belgeler vb.) kayıtlarının bilimsel kurallara uygun olarak tutulması, organize edilmesi ve bunlara erişimin sağlanması için bilgi ve belge organizasyonunda görev alacak; kalifiye, iletişimi ve sorumluluk duygusu kuvvetli, sorun çözme yeteneği gelişmiş, teknolojik araç ve gereçleri kullanabilen, insan sağlığına önem veren, tıbbi terminolojiye hakim ve çağın gereksinimlerine yanıt verebilecek özellikler taşıyan mezunlar yetiştirmektir.