Oturum Aç

 Program Tanıtımı

MİSYONUMUZ

Nitelikli, yetkin, çağdaş, mesleki bilgisinin gerektirdiği kurallara bağlı kalarak ülkemizin ara eleman ihtiyacını karşılayacak etik ve ahlaki değerlere sahip teknikerler yetiştirmektir.

VİZYONUMUZ

Bölümden mezun olan öğrencilerimiz el, kol, ayak, bacak gibi uzuv kaybı durumunda, bu organların işlevlerini yerine getirecek olan yapay organların (protezlerin) ya da herhangi bir nedenle fonksiyonel olarak desteklenmesi, korunması ve düzeltilmesi gereken vücut kısımlarına uygulanan yardımcı cihazların (ortezlerin) yapımında çalışırlar. Vizyonumuz bu bölümde protez-ortez yapımı için hastadan ölçü alma, elde edilen ölçü modelini işleyebilme ve protez ya da ortez haline getirerek ayarlamalarını yapabilme gibi sorumlulukları üstlenecek uluslararası düzeyde bilgiye sahip sağlık teknikeri yetiştirmektir.

PROGRAMIN AMACI

Hastalık durumlarında desteklenmesi, korunması ve düzeltilmesi gereken vücut kısımlarına uygulanan

yardımcı cihazların ya da organ kaybı olduğunda yapay organların (protezlerin) yapımı ve geliştirilmesi konularında bilimsel gelişmeleri izleyen, sürekli bilgi birikimini artıran, bu alanda farklı ve yeni tasarımlar yapan, çalışma ve uygulamaları ile kendi alanında kanıta dayalı tıbbı ve bilimsel görüşü benimsemiş Ortopedik Protez ve Ortez konusunda yetişmiş insan gücü sağlamayı amaçlamaktadır. Mezunlar Protez ve Ortez atölyesi bulunan devlet ve özel hastanelerde, üniversitelerde ve kendilerine ait özel atölyelerde çalışabilirler. Suni uzuv protezleri, kısa ve uzun yürüme cihazları ve benzeri yardımcı cihazları bizzat ölçü alıp yapabilirler. Ayrıca meslek elemanlarının kendi işyerini açma şansı da bulunmaktadır. Sürekli gelişen ve teknolojik gelişmeyle kendini yenileyen bir dal olduğundan bu alandaki eleman ihtiyacı giderek artmaktadır. Ülkemizde bu alanda yeni açılan ve bilimsel düzeyde Ortopedik Protez ve Ortez konusunda eğitim, öğretim yapacak olan bu bölüm mezunlarına ihtiyaç çok fazla olup mezunlar kolaylıkla iş bulabilirler.