Oturum Aç

 Program Tanıtımı

MİSYONUMUZ

Nitelikli, yetkin, çağdaş, mesleki bilgisinin gerektirdiği kurallara bağlı kalarak ülkemizin anestezi teknikeri ihtiyacını karşılayacak etik ve ahlaki değerlere sahip öğrenciler yetiştirmektir.

VİZYONUMUZ

Anestezi alanında uluslararası düzeyde bilgi seviyesine ulaşmış, kamu ve özel sektörde tercih edilen saygın elemanlar yetiştirmektir.

PROGRAMIN AMACI

Anestezi uygulamalarında ihtiyaç duyulan yardımcı teknik personelin yetiştirilmesidir. Anestezi eğitiminin olmazsa olmazı olan pratik eğitim günde 100'den fazla ameliyat yapan hastanelerimiz ameliyathanelerinde, yoğun bakımlarında, ağrı polikliniklerinde yapılmaktadır. İki yıllık eğitim süresince öğrencilere anestezi, yoğun bakım ve ağrı ünitelerindeki uygulamaların teorik ve pratik alt yapısının oluşturulması, anestezi ve yoğun bakım ünitelerinde kullanılan cihazlara ilişkin teknik bilgilerin verilmesi, kardiyopulmoner resüsitasyon konusunda deneyim kazandırılması amaçlanmıştır.